top of page
KJMCO Mission

KJ Matland&Co

Org nr: 926 447 661

Preaching the Word of God

Forkynner Guds Ord

Serving Jesus Christ

I tjeneste for Jesus Kristus
  • YouTube

YouTube

Check out my YouTube videos
Sjekk ut mine YouTube videoer

Take Part in Something Great

Ta del i noe stort

IMG-20160627-WA0000 (1).jpg

Putting My

Experience
to Work

John 3:16

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.

 

Johannes 3:16

For så har Gud elsket verden at Han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Galatians 1:4

Who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil age / the world.

Galaterbrevet 1:4

Han som gav seg selv for våre synder, så Han kunne fri oss ut fra den nåværende onde tidsalder / verden.

1 John 2:15

Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him.

 

1 Johannes 2:15

Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår Fars kjærlighet ikke i ham.

Mark 1:15

The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.

Markus 1:15

Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet.

Follow me on YouTube

Følg meg på YouTube

  • YouTube

Get Involved

Bli involvert

You can

Support My Mission

Du kan

Støtte min misjon

PayPal ButtonPayPal Button

PayPal

Vipps nr: 698218

My Information

Min informasjon

KJMCO Mission

 

 

KJ Matland & CO

 

Business /Org nr: 926 447 661

Bergen / Norway / Norge

Email: kjmco.mission@gmail.com

Bank account / konto:   1506 59 68719

Bic / Swift: DNBANOKK          IBAN: NO2315065968719

Bank addr: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0221 Oslo

Subscribe
bottom of page